Крістоф Рапп
Д-р Штефан Лангер

Переклад та адаптація: Михайло Коваль, ТОВ «Зінпро Україна»

За останні десятиріччя значно зросли показники репродуктивності свиноматок. Звичайне явище — зустріти поголів’я, де отримують більше ніж 35 відлученців від кожної свиноматки на рік. Окрім високопродуктивної генетики та якісного менеджменту на господарстві, отримання найвищих результатів вимагає особливого підходу до годівлі та підтриманню здоров’я тварин, починаючи ще на етапі відбору та вирощування ремонтних свинок. Оптимальна кондиція, вага тварини при першому осіменінні, так само, як і збалансований раціон, необхідні як для збереження здоров’я тварин, так і для накопичення достатніх запасів поживних речовин, щоб надати можливість використовувати свиноматок протягом 6-7 циклів. Висока потреба в поживних речовинах для відлучення 35 поросят на рік пов’язана зі значним стресом для організму свиноматки. Падіж, як свиноматок, так і поросят є значною проблемою, яка потребує вирішення. Високі результати відтворення починаються зі здорових ремонтних свинок та свиноматок.

Базуючись на 50-ти річному досвіді досліджень та виробництві продукції з науково доведеною ефективністю, компанія Zinpro® розробила комплекс Availa® Sow 5. Він поєднує в собі 5 найважливіших мікроелементів – цинк, марганець, мідь, селен і хром у високо засвоюваній формі амінокислотних комплексів Zinpro Performance Minerals (ZPM), які не мають аналогів.

Склад Availa® Sow поєднує в собі органічні хелати цинку, марганцю та міді, які перевершують неорганічні джерела мікроелементів по засвоєнню, наприклад сульфати ті оксиди. Поєднання 50 мг цинку, 20 мг марганцю та 10 мг міді на кілограм корму забезпечує ефективне зниження кількості проявів кульгавості та покращення збереженості свиноматок, що було підтвердження під час низки рецензованих досліджень. Дослід, проведений у 2009 році Анілом Кумаро з співавторамиa,b (графіки 1 і 2), і подальше вивчення впливу комплексу Availa® Sow у 2016 році Пабло Варгара з співавторами виразно продемонстрували результати застосування даного комплексу з лінійки .

Availa_sow5_img1

Дані виробничих випробувань, отримані компанією Zinpro під час застосування комплексу Availa® Sow оцінювання його ефективності в різних європейських країнах, продемонстрували скорочення уражень копит за рахунок зменшення ступеня вираженості ерозій та збільшення частки свиноматок з помірною кульгавістю і навіть повною відсутністю кульгавості та уражень копит. Однак, оскільки за місяць копитний ріг відростає на 0,5-1,0 см, зміни від застосування комплексу стають помітними не раніше, ніж через 6 місяців його використання. А для скорочення кількості важких випадків ураження копит знадобиться триваліший період. Крім позитивного впливу Availa® Sow на зниження частоти уражень копит, за тривалого використання в рамках одного і більше виробничих циклів, застосування комплексу також сприятливо впливає на:

  • загальне здоров'я та продуктивність свиноматок і поросят;
  • споживання корму свиноматками перед опоросом і в період лактації;
  • показники відтворення свиноматок, такі як фертильність і кількість живонароджених поросят та відлученців;
  • вага поросят при народженні та відлученні;
  • рівномірне розподілення ваги поросят в гнізді при народженні.

В таблиці 1 наведені узагальнені дані виробничих досліджень в різних європейських країнах з середнім (25-28 поросят/свиноматку/рік), а також дуже високим (35 поросят/свиноматку/рік) рівнем продуктивності свиноматок. А також різною кількістю свиноматок в поголів’ї (300-4200 свиноматок), які демонструють збільшення кількості поросят у приплоді на 0,2–1,0 і приріст кількості поросят на свиноматку в рік на 0,3–1,3.

Availa_sow5_img2

Ефективність комплексу Availa® Sow 5

Дослідження, проведене в Бразилії на поголів’ї приблизно 300 свиноматок (Dahmer et al. 2019), підтверджують дані виробничих досліджень (Таблиця 2). Дослідники порівняли три групи свиноматок по 100 тварин в кожній. Раціон першої групи передбачав введення мікроелементів у неорганічній формі, а саме 50 мг Zn, 20 мг Mn и 10 мг Cu з преміксу на 1 кг корму. У другій групі їх замінили на 50 мг Zn, 20 мг Mn, 10 мг Cu з комплексу Availa Sow на 1 кг корму. Раціон третьої групи окрім Availa Sow передбачав додаткове введення 0,4 мг хрому з Availa Cr і 0,2 мг селену з Availa Se на 1 кг корму. Отримані результати продемонстрували переваги від використання Availa Sow 5 у раціоні свиноматок як порівняно з використанням мінеральних неорганічних сполук, так і по відношенню до комплексу Availa Sow в період супоросності та лактації.

Availa_sow5_img3

Як бачимо з таблиці, важливим результатом є зростання середньої ваги поросят при народженні. Також частка поросят вагою понад 1,4 кг при народженні зросла з 38% при годівлі свиноматок неорганічними мікроелементами до 48% при годівлі свиноматок Availa Sow і далі до 56% при годуванні Availa Sow 5 (Графік 3).

Availa_sow5_img4

Комплекс Availa® Sow, особливо Availa® Zn и Availa® Cr, що входять до його складу, має додатковий сприятливий вплив на організм свиноматок в умовах теплового стресу. Доведено, що застосування Availa® Zn скорочує випадки розвитку синдрому "дірявого кишківника" (втрата захисної функції та порушення процесів засвоєння поживних речовин), а Availa® Cr підвищує енергетичну ефективність, а також покращує забезпечення клітин глюкозою. Одночасне застосування комплексів має синергетичну дію, забезпечуючи більш рівномірне надходження енергії в усі органи і тканини.

Застосування комплексу Availa® Se

Загальновідомо, що селен – необхідний мікроелемент для свиноматок. Селен не тільки входить до складу глутатіонпероксидази і бере участь у розщепленні перекису водню і вільних радикалів, а й виступає як антиоксидант у різних метаболічних процесах. Availa® Se включено до складу комплексу Availa Sow 5.


В одному з досліджень (Rapp et al. 2023) введення в раціон комплексу Avalia® Sow в поєднанні з Availa® Se забезпечив відмінні результати в порівнянні з використанням інших органічних сполук в еквівалентному дозуванні (Таблиця 3). Зазначене масштабне дослідження проводилося спекотним літом в Іспанії. У свиноматок, що отримували з раціоном комплекси Availa® Sow та Availa® Se, зросло споживання корму, знизилася витрата власних запасів жиру і збільшився приріст ваги поросят. Окрім цього, відзначалося скорочення кількості свиноматок і поросят, яким було потрібне терапевтичне лікування.

Availa_sow5_img5

Availa Sow 5 – оптимальне рішення

Комплекс Availa® Sow 5 поєднує в собі перевірену дію комплексу Availa® Sow щодо кульгавості та здоров'я свиноматок із підвищенням рівня енергії за рахунок Availa® Cr і антиоксидантний захист Availa® Se. Availa® Sow 5 – це ідеальна комбінація амінокислотних комплексів Zinpro Performance Minerals для високопродуктивних свиноматок, яка дає змогу підтримати їхній організм під впливом таких чинників, як тепловий стрес і лактація. Цей комплекс покращує здоров'я свиноматок, а також збільшує їхню продуктивність і приріст ваги підсисних поросят, забезпечуючи успішне проходження ними дорощування і відгодівлі в майбутньому.